Registrácia
v Slovenskej Aikido Asociácií
logo Aikido Musubi Dojo Bratislava
Aikikai Slovakia
Aikikai Foundation - Japan
Inetrnational Aikido Federation
GAISF

Zaregistrujte sa do SAA a získajte výhody v podobe 50-100% zľavy na sústredeniach.

Aikido Musubi Dojo Bratislava je členom Slovenskej Aikido Asociácie | Aikikai Slovakia (SAA), ktorá združuje kluby na Slovensku, v Čechách a dokonca aj v Rakúsku. SAA je členom International Aikido Federation (IAF) a má tzv. Hombu Recognition, čo nám dáva právomoc udeľovať medzinárodné skúšky technickej vyspelosti Kyu a Dan. Potvrdením týchto skúšok Dan je certifikát vydávaný priamo svetovou centrálou aikido - Aikikai Foundation | Aikikai Hombu Dojo Tokyo

Súčasťou cvičenia v Aikido Musubi Dojo Bratislava (ďalej len AMDBA), člena Aikikai Slovakia, je potrebné tiež registrovať sa do formulára informačného systému Slovenskej Aikido Asociácie (ďalej len SAA) na stránke www.is.aikikai.sk

  • Členstvo v SAA je podmienkou na cvičenie v AMDBA, člen AMDBA je povinný uhradiť členský poplatok SAA najneskôr mesiac od získania členstva v AMDBA. Toto členstvo oprávňuje zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN a využívať výhody z toho plynúce (napr. semináre so zľavou 50-100% a iné).

  • výška ročného poplatku SAA je:   DOSPELÍ a DETI (6.kyu a vyšie) = 40,- €      DETI (12.kyu - 7. kyu) - 10,- €                                pozn.: DETI = 6 - 14,99 rok

  • platbu v informačnom systéme SAA si rieši každy cvičenec, prípadne zákonný zástupca samostatne

  • registrácia je povinná pre všetkých cvičiacich v kluboch SAA

  • v prípade akýchkoľvek ďaľších otázok neváhajte sa obratiť na vedúceho učiteľa Martina Daniča

ADRESA

Aikido Musubi Dojo Bratislava
Miletičova 54

821 08 Bratislava

IČO: 421 761 74

DIČ: 2023123949

IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357   

 

KONTAKT
Bratislava:
+421 905 824 434 - Martin Danič
 
Kvetoslavov:
+421 915 753 655 - Martina Opatová
  • Aikido Musubi Dojo Bratislava
NÁJDETE NÁS

© 2010 Aikido Musubi Dojo Bratislava