• Team Aikido Musubi Dojo

Corona vírus - COVID-19

Aikido Musubi Dojo Bratislava si je vedomé súčasnej epidemiologickej situácie ohrozenia Corona vírusom - COVID-19 a aktuálnu situáciu berie veľmi zodpovedne.


V rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusu sme sa rozhodli zaviesť nasledovne opatrenia:


- Prosíme každého cvičiaceho člena, ktorý vstupuje na tatami aby si umyl ruky antibakteriálnym gélom.


- Ak si niekto musí kýchnuť nerobte tak do dlane ale do vnútornej strany lakťa. Ak ste si náhodou kýchli do dlane, prosíme, aby ste opätovne použili dezinfekčný gél.


- Ak sa niekto nachádzal v rizikovej oblasti (hlavne Taliansko) po 22.2.2020 (vrátane) aby sa najbližšie 2 týždne zdržal tréningov. Tiež to platí aj v prípade, že má vedomosť, že ste boli v kontakte s ľuďmi ktorí sa v rizikovej oblasti nachádzali.


Aktualizovaná mapa rizikových oblastí: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd


Každý kto sa na tréningu účastní svojou účasťou potvrdzuje, že sa v rizikovej oblasti po

22.2.2020 (vrátane) nenachádzal a ani nemá vedomosť, že bol v kontakte s osobou, ktorá sa v takejto oblasti nachádzala.


Aikido Musubi Dojo Bratislava postupuje v zmysle usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.


Team Aikido Musubi Dojo Bratislava

ADRESA

Aikido Musubi Dojo Bratislava
Miletičova 54

821 08 Bratislava

IČO: 421 761 74

DIČ: 2023123949

IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357   

 

KONTAKT
Bratislava:
+421 905 824 434 - Martin Danič
 
Kvetoslavov:
+421 915 753 655 - Martina Opatová
  • Aikido Musubi Dojo Bratislava
NÁJDETE NÁS

© 2010 Aikido Musubi Dojo Bratislava