Aikido Musubi Dojo Bratislava vzniklo 31. decembra 2009 ako občianske združenie, v ktorom žiaden z jeho štatutárnych zástupcov ani členov neprofituje z členských ani sponzorských príspevkov.

Všetky prostriedky získané od členov, sponzorov alebo iných dobrovoľných darcov sa využívajú výlučne na prenájom telocvične, organizovanie sústredení a rozvoj klubu a jej členov. Zakladateľmi bola hŕstka nadšencov, ktorých spájala veľká chuť učiť sa tomuto mladému bojovému umeniu, ktoré čerpá hlboko v histórii japonských bojových umení. V roku 2010 sa Aikido Musubi Dojo Bratislava stalo členom Slovenskej aikido asociácie (SAA).

Cvičením Aikido sa zvyšuje tak Vaša fyzická kondícia ako aj duševná. Učí Vás tolerantnosti a pokore, dokázať sa postaviť zoči voči akémukoľvek problému. Aikido Vás taktiež naučí byť slušnejšími. Vložiť tieto a ďalšie skúsenosti do Vášho života je ďalšou z priorít Aikido Musubi Dojo Bratislava.

 

Dojo má na cvičenie k dispozícii vlastné tatami (cca 200 m2). Naším cieľom je okrem zlepšovania tréningových podmienok, neustále zvyšovať úroveň svojich členov po fyzickej aj duševnej stránke. Každý z cvičencov má po dosiahnutí určitej technickej vyspelosti možnosť získať praktické skúsenosti ako tréner. 

Prečo názov MUSUBI?

MUSUBI – voľný preklad slova je súlad, alebo harmonické vzájomné pôsobenie

 

Aikido je štúdiom múdrosti. Pokiaľ nie ste schopný sebakontroly a nemáte dôveru v sami seba, pokiaľ nie ste schopný pozerať sa na seba neskreslene, nikdy nebudete poznať tých ostatných ani im dôverovať. Účelom aikido nie je vytvoriť agresívnych bojovníkov, ale pestovať múdrosť a sebaovládanie.


Kľúčom k tomuto procesu a srdcom aikido je musubi. V praxi znamená schopnosť splynúť ako fyzicky tak aj mentálne s energiou Vášho partnera.

ADRESA

Aikido Musubi Dojo Bratislava
Miletičova 54

821 08 Bratislava

IČO: 421 761 74

DIČ: 2023123949

IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357   

 

KONTAKT
Bratislava:
+421 905 824 434 - Martin Danič
 
Kvetoslavov:
+421 915 753 655 - Martina Opatová
  • Aikido Musubi Dojo Bratislava
NÁJDETE NÁS

© 2010 Aikido Musubi Dojo Bratislava