Cenník
(V cene neobmedzený počet tréningov / týždeň !!!)

Pri každej platbe prosím uvádzajte variabilný symbol, ktorý získate po vyplnení prihlášky. Školné môžete uhrádzať bankovým prevodom švrťročne, polročne alebo ročne, záleží na Vás.

Pred odoslaním platby prosím skontrolujte, či ste vyplnili všetky údaje:

  • variabilný symbol

  • správa pre prijímateľa (meno cvičenca alebo cvičiacich)

  • suma

 

Číslo účtu v tvare IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357

 

Ak cvičia viac ako dvaja rodinní príslušníci, školné (členský poplatok) sa platí len za prvých dvoch. Ostatní členovia rodiny majú cvičenie v Aikido Musubi Dojo Bratislava bezplatne.

Pri tréningu v Slávii Agrofert rátajte s poplatkom 1,- € za šatňu, ktorý uhradíte na recepcii.

Okrem prihlášky do Aikido Musubi Dojo je nutné vyplniť prihlášku do Slovenskej Aikido Asociácie-Aikikai Slovakia a uhradiť ročný poplatok SAA. Bližšie info TU

Dospelí

(neobmedzený počet tréningov)

Štvrťročne

(55,- € / mesiac)

 

Polročne

(50,- € / mesiac)

Ročne

(45,- € / mesiac)

€ 165,-

€ 300,-

€ 540,-

Študenti

(neobmedzený počet tréningov)

Štvrťročne

(45,- € / mesiac)

Polročne

(40,- € / mesiac)

Ročne

(35,- € / mesiac)

€ 135,-

€ 240,-

€ 420,-

Deti

(neobmedzený počet tréningov)

Štvrťročne

(40,- € / mesiac)

Polročne

(35,- € / mesiac)

Ročne

(30,- € / mesiac)

€ 120,-

€ 210,-

€ 360,-

ADRESA

Aikido Musubi Dojo Bratislava
Miletičova 54

821 08 Bratislava

IČO: 421 761 74

DIČ: 2023123949

IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357   

 

KONTAKT
Bratislava:
+421 905 824 434 - Martin Danič
 
Kvetoslavov:
+421 915 753 655 - Martina Opatová
  • Aikido Musubi Dojo Bratislava
NÁJDETE NÁS

© 2010 Aikido Musubi Dojo Bratislava