Rodina Ueshiba

Ueshiba Family

20. výročie Slovenskej Aikido Asociácie

Doshu Moriteru Ueshiba a Mitsuteru Ueshiba

SAA na World Combat games

Shihan Ikeda Masatomi, 7.dan Aikikai, čestný technický riaditeľ SAA

Shihan Michele Quaranta, 7.dan Aikikai, technický riaditeľ SAA

Martin Danič, 3. dan Aikikai,

Dojo Cho Aikido Musubi Dojo Bratislava

Martin Danič Dojo Cho Aikido Musubi Dojo Bratislava

Hojo - Kashima Shinden Jikisingake ryu

Hojo - Kashima shinden jikisingake ryu

Mário Černý, 6. dan Aikikai,

Shidoin SAA

Shihan Saito Morihiro, 9. dan Aikikai

ADRESA

Aikido Musubi Dojo Bratislava
Miletičova 54

821 08 Bratislava

IČO: 421 761 74

DIČ: 2023123949

IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357   

 

KONTAKT
Bratislava:
+421 905 824 434 - Martin Danič
 
Kvetoslavov:
+421 915 753 655 - Martina Opatová
  • Aikido Musubi Dojo Bratislava
NÁJDETE NÁS

© 2010 Aikido Musubi Dojo Bratislava