Aikikai Foundation - Japan
Inetrnational Aikido Federation
GAISF

Slovenská aikido asociácia Aikikai Slovakia

 

Člen International Aikido Federation (IAF) a

European Aikido Federation (EAF)
Uznaná Hombu Dojo Tokio

P.O.Box 206, 917 00  Trnava / Veterná 6489/10, 917 00 Trnava

tel +421 905 352 542

www.aikikai.sk

prezident@aikidosaa.sk

Slovenská aikido asociácia – SAA (v anglickom texte Aikikai Slovakia) je občianske združenie podľa §3 Zákona č. 83 zo dňa 27.3.1990 Zb. o združovaní občanov. SAA bola založená 04.02.1993 a registrovaná na MV SR. Sídli v  Trnave a pôsobí v celej Slovenskej republike.

 

SAA je nepolitická kultúrna organizácia, ktorá združuje záujemcov o cvičenie aikidó. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie, ktorý nie je členom inej aikidó organizácie v SR/EU. Členovia SAA sa za účelom praktikovania aikidó združujú v kluboch SAA. V súčasnosti (zima 2013), má členská základňa SAA takmer 600 riadnych členov, ktorí sú združení v 27 kluboch SAA. SAA je jediná organizácia v SR, ktorá je riadnym členom Európskej federácie aikidó (EAF) a Medinárodnej federácie aikidó (IAF).

 

Najvyšším orgánom v štruktúre SAA je Valné zhromaždenie, tvorené vedúcimi klubov SAA, ktoré sa schádza minimálne 1-krát do roka. V období medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami je najvyšším orgánom Rada SAA, ktorá je volená na obdobie 4 rokov.

 

V technickej oblasti je najvyšším orgánom Technická komisia SAA (TK SAA), ktorá zodpovedá za organizovanie národných, regionálnych a interných seminárov, za didaktický a skúškový systém, rozvoj Shidoshakai s kompetenciou učiteľov a examinátorov a i.

 

V spolupráci s Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters – Hombu Dojo (Tokio, Japonsko) a na riadnom valnom zhromaždení SAA v marci 1996, boli prijaté doplňujúce predpisy k stanovám SAA. Bola vytvorená TK SAA, ktorá je zodpovedná za všetky technické aspekty aikidó. Do jej čela bol ustanovený ako technický riaditeľ (TR  SAA) japonský šihan Masatomi Ikeda (7. dan Aikikai) a p. Michele Quaranta (t. č. 4. dan Aikikai, teraz 7. dan Aikikai) ako asistent technického riaditeľa SAA, obaja žijúci vo Švajčiarsku.

 

Vo výhradnej kompetencii TR SAA bolo vykonávanie medzinárodne platných skúšok na stupne dan Aikikai v rámci toho času platných stanov Aikikai. V priebehu roku 2002 šihan Masatomi Ikeda nečakane a vážne ochorel. K ľútosti všetkých svojich študentov a organizácií, pre ktoré pracoval a rozvíjal aikido a svoj didaktický systém, zo zdravotných dôvodov odstúpil k 1. januáru 2003. Odstúpil zo všetkých funkcií a povinností, ktoré vykonával z poverenia Hombu Dojo nielen pre SAA, ale i v ďalších európskych krajinách, kde dlhé roky pôsobil.

 

Od roku 2003 prevzal funkciu technického riaditeľa SAA p. Michele Quaranta sensei (7. dan Aikikai, šihan SAA), ktorý vedie technickú komisiu SAA zloženú z týchto shidoinov: p. Mário Černý, Miroslav Šmíd, Kamil Kozák, Václav Kubát, Jakub Hlosta (všetci 5. dan Aikikai), Roman Daněk, Roman Madura, Lukáš Kulhavý, Tammo Trantow, Richard Wasserbauer, Petr Ibl (všetci 4. dan Aikikai).

ADRESA

Aikido Musubi Dojo Bratislava
Miletičova 54

821 08 Bratislava

IČO: 421 761 74

DIČ: 2023123949

IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357   

 

KONTAKT
Bratislava:
+421 905 824 434 - Martin Danič
 
Kvetoslavov:
+421 915 753 655 - Martina Opatová
  • Aikido Musubi Dojo Bratislava
NÁJDETE NÁS

© 2010 Aikido Musubi Dojo Bratislava